Styrelse

Styrelse och funktionärer

Ordförande:

Owe Grundt


Kassör:

Kerstin Vestmalm


Ledamöter:

Else-Marie Axelsson, vice ordf

Eva Lindblad

Gun Andersson

Birgitta Pettersson

Anette Persson


Ersättare:

Kurt Bengtsson

Barbro Lennartson


Programkommitté:

Kerstin Carlsson

Ingalill Rosell

Monnicka Andersson Pedersen

Merete Nielsen

Kerstin Särnsten

Hans-Erik Blidstam


Serveringskommitté:

Ulla Grundt

Ewa Abelin

Kjell Nordahl

Reidun Larsson

Laila Turner

Marika Larsson


Ansvarig för medlems-

register och medlemskort:

Else-Marie Axelsson


Teknikansvarig:

Kjell Carlsson


Webbansvarig:

Stig Einevik


Lotteriansvariga:

Gun Andersson

Anette Persson


Representanter för

Husföreningen Silvénska:

Owe Grundt

Else-Marie Axelsson


Revisorer:

Ingegerd Clevemarker

Marianne Olsson


Ersättare revisorer:

Jürgen Ewald


Valberedning:

Kjell Nordahl

Stig Einevik