Integritetspolicy

Säfflebygdens Trädgårdssällskaps Integritetspolicy

 

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation (GDPR). 

 

För att leva upp till direktiven behöver Trädgårdssällskapet vara tydligare med hur vi informerar våra medlemmar att vi i samband med medlemskap registrerar personuppgifter, vilka personuppgifter vi registrerar samt hur vi hanterar dessa personuppgifter.

 

Detta innebär att vi behöver föra ett digitalt medlemsregister med följande personuppgifter:

Namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer.

 

Vi behöver föra register över uppgifterna, i första hand, för utskick av program, inbetalningskort och medlemskort samt eventuell annan information. I andra hand behövs uppgifterna för kontakter med Studiefrämjandet, Karlstad och Säffle Kommun, bl a i samband med att vi söker bidrag till föreningen.

Uppgifterna lagras och används under den tid medlemmen är aktiv, dock högst två år efter avslutat medlemskap.

 

I enlighet med GDPR kan medlem när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har sparat och varför. Medlem har också rätt att få eventuella felaktigheter rättade eller, om så önskas, raderade.